Xin chào! Cảm ơn Ông/Bà đã cảnh giác. Chúng tôi dựa vào những người như Ông/Bà để đảm bảo rằng các dự án của Nhóm Ngân hàng Thế giới được thực hiện một cách liêm chính và mang lại lợi ích cho những người mà các dự án này nhằm mục đích giúp đỡ. Nếu Ông/Bà có một mối lo ngại cụ thể, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn này, điều này rất quan trọng đối với các nhà điều tra trong Phó Chủ tịch Liêm Chính (INT) của Ngân hàng Thế giới để đánh giá chính xác khiếu nại của Ông/Bà.

Khiếu nại này là về chuyện gì? Chọn tất cả các mục phù hợp (ít nhất một trong các mục dưới đây).

Ngân Hàng Thế Giới vẫn sẽ xem xét khiếu nại của Ông/Bà ngay cả nếu như Ông/Bà muốn tiếp tục ẩn danh. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ít nhất một địa chỉ email để chúng tôi có thế liên hệ với Ông/Bà trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc làm rõ sự việc.
Địa chỉ gửi thư
Tất cả các thông tin được cung cấp sẽ được giữ tuyệt đối bí mật. Văn Phòng Phó Chủ tịch Phụ Trách Liêm Chính sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể để lộ thông tin cá nhân của Ông/Bà mà không có sự đồng ý của Ông/Bà. Nếu Ông/Bà đồng ý cho phép tiết lộ thông tin cá nhân, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin liên lạc của Ông/Bà. 

Nếu Ông/Bà có bất kì chứng cứ nào để hỗ trợ khiếu nại của Ông/Bà, xin vui lòng đính kèm tài liệu ở đây.