Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank / IFC / MIGA / ICSID, “WBG”) trông cậy vào những người như anh/chị để đảm bảo rằng các dự án của chúng tôi được thực hiện một cách chính trực và mang lại lợi ích cho những người mà những dự án này được thiết kế để giúp đỡ. Nếu anh/chị có quan ngại cụ thể về gian lận hoặc tham nhũng có thể xảy ra liên quan đến dự án Ngân Hàng Thế Giới, nhân viên Ngân Hàng Thế Giới hoặc nhà cung cấp của Ngân Hàng Thế Giới, vui lòng điền vào biểu mẫu ngắn này. Xin cung cấp nhiều thông tin và chi tiết nhất có thể. Hồ sơ này sẽ giúp đơn vị Liêm chính của Ngân Hàng Thế Giới (INT) xem xét đúng khiếu nại của anh/chị. Cảm ơn vì sự cảnh giác từ phía anh/chị.

Ngân Hàng Thế Giới vẫn sẽ xem xét khiếu nại của Ông/Bà ngay cả nếu như Ông/Bà muốn tiếp tục ẩn danh. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi ít nhất một địa chỉ email để chúng tôi có thế liên hệ với Ông/Bà trong trường hợp cần thêm thông tin hoặc làm rõ sự việc.

Tất cả thông tin được cung cấp sẽ được xử lý một cách bảo mật nhất. Dữ liệu cá nhân của anh/chị sẽ chỉ được sử dụng và tiết lộ cho mục đích mà nó được thu thập hoặc đúng theo Thông báo về Quyền riêng tư của INT .

Nếu anh/chị có nhiều file để hỗ trợ khiếu nại của mình, hãy nhớ đính kèm tất cả file cùng một lúc.
Bất kỳ lần nhấp tiếp theo nào vào nút “Chọn file” sẽ xóa tất cả các file đính kèm trước khi cho phép các file mới.
Nếu Ông/Bà có bất kì chứng cứ nào để hỗ trợ khiếu nại của Ông/Bà, xin vui lòng đính kèm tài liệu ở đây.